Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/92/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.11.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_92.doc

Energoaudits.pdf

Energosertifikats.pdf

inventarizacija_004.pdf

Inventarizācija_001.pdf

Inventarizācija_007.pdf

Soc_dienests_plānotais_telpu_plānojums.pdf

Soc_dienests_projektesanas_uzdevums.doc

Zemesgrāmata.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/92/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu bez PVN 18648,00 EUR.

Lemums_2016_92.pdf

Ligums_AS_Komunalprojekts_.pdf