Paizņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/94/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_94.doc

pielik-94.zip

Buvatlauja.pdf

Buvprojekts.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/94/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 14.decembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.