Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/97/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_97.doc

Projektēšanas_uzdevums_Brīvības_ielas_rotācijas_aplis.doc

Svelberģa_aplis.pdf

 Topogrāfija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/97/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.