Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/105/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_105.doc

ranka-pielik.zip

Buvprojekts.pdf

Buvatlauja.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/105/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 12.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Vidzemes Būvnieks”, reģ. Nr. 43203003526, ar līgumcenu bez PVN 14936,24 EUR.

Lemums_2016_105.pdf

Ligums_SIA_Vidzemes_Buvnieks.pdf