Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/2/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_2.doc

Lapu_iela_Projekts.zip

Razotaju_iela_Projekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/2/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 19.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “GEO CONSULTANTS”, reģ. Nr. 40003340949, ar līgumcenu bez PVN 7350,00 EUR.

Lemums_2017_2.pdf

Ligums_GeoConsultants.pdf