Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_GND_2017_3.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/3.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 24.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu bez PVN 14439,84 EUR.

Lemums_2017_3.pdf

Ligums_SIA_Favorit_rent.pdf