Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram „Siltais””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Tehniskā specifikācija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada sociālās aprūpes centram „Siltais””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/26.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 4.augustā nolēmusi:

1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Piens un piena produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 2981,15;

2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 1036,00;

3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Cūkgaļa un tās subprodukti” par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 2136,00;

4. atzīt iepirkuma 4.daļā „Gaļas produkti un desas” par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN EUR 2898,00;

5. atzīt iepirkuma 5.daļā „Zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 1056,50;

6. atzīt iepirkuma 6.daļā „Olas” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 520,00;

7. atzīt iepirkuma 7.daļā „Lauku platībās audzētās dārzeņu kultūras” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 228,95;

8. atzīt iepirkuma 8.daļā „Segtās platībās audzētas dārzeņu un garšaugu kultūras” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814ar līgumcenu bez PVN EUR 307;

9. atzīt iepirkuma 9.daļā „Maize” par uzvarētāju SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN EUR 1986,00;

10. atzīt iepirkuma 10.daļā „Bakalejas preces” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN EUR 2042,16;

11. atzīt iepirkuma 11.daļā „Pārstrādātie dārzeņi – konservētā produkcija” par uzvarētāju SIA „Ažiņa komercfirma „Markets””, reģ. Nr. 49502001606, ar līgumcenu bez PVN EUR 127,61;

12. atzīt iepirkuma 12.daļā „Graudaugi un to produkti” par uzvarētāju SIA „Ažiņa komercfirma „Markets””, reģ. Nr. 49502001606, ar līgumcenu bez PVN EUR 746,90;

13. atzīt iepirkuma 13.daļā „Dienvidu reģionu augļi un ogas” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 486,40;

14. atzīt iepirkuma 14.daļā „Saldēti augu izcelsmes produkti” par uzvarētāju SIA „LAKI FRUIT”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN EUR 221,65.

Lēmums