Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/31.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Inventarizacijas_lieta_Doktorats_pilna_04_06_2015.pdf

Zemesgramatu_aplieciba_Tirzas_Doktorats.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tirzas pagasta pansionāta „Doktorāts” pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/31.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.augustā nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lēmums