Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija_2015_34.doc

PII_Inženiertopogrāfiskais_plāns.pdf

Zemesgrāmatu_apliecība.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 20.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 4800,00 bez PVN.

Lemums_2015_34.pdf

Līgums