Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/1.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/1.

Gulbenes novadaStradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 3.septembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Dzirnavkalns J", reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu EUR 25 297.00,00 bez PVN.

Lēmums