Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/40.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.08.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Jauna traktora un aprīkojuma iegāde Gulbenes pilsētas ielu, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/40.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 27.augustā nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.