Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Metāla „sendvič" tipa angāra būvniecība un divu palīgēku nojaukšana „Krastkalnos", Rankas pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/43.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.09.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Metāla „sendvič" tipa angāra būvniecība un divu palīgēku nojaukšana „Krastkalnos", Rankas pagastā, Gulbenes novadā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/43.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2015.gada 28.septembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lēmums