Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Beļavas pagastā, Ozolkalnā, Saules ielā 8", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/48.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.10.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Beļavas pagastā, Ozolkalnā, Saules ielā 8", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/48.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr.40003291605, ar līgumcenu EUR 6363,86 bez PVN.

Lemums_2015_48.pdf

 Ligums_Rubate.pdf