Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.11.2015. plkst.09.00.

Nolikums_degviela_Stradi.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/3.

Gulbenes novadaStradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 4.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Virši - A", reģ. Nr. 40003242737 ar līgumcenu EUR 10 336,50 bez PVN.

lemums1.pdf