Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2016.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/54.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumi 2016.gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/54.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 11.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „ZZ Dats”, reģ. Nr. 40003278467, ar līgumcenu EUR 6026,08 bez PVN.

Lemums_2015_54.pdf

Ligums_ZZDats.pdf