Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/58.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.12.2015. plkst.10.00.

Instrukcija.doc

piel-28.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/58.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 14.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „FARTA”, reģ. Nr. 50103351921, ar līgumcenu EUR 14760,00 bez PVN.

Lemums_2015_58.pdf

Ligums_Farta.pdf