Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/58.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2016. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2016_58.doc

pielikums_1_pieteikums_dalibai_konkursa.doc

pielikums_2_tehniskas_specifikacijas.xlsx

pielikums_3_apliecinajuma_forma.doc

pielikums_4_tehniskais_finansu_piedavajums.xlsx

pielikums_5_pieredzes_apraksts.doc

pielikums_6_liguma_projekts.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/58.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 23.septembrī nolēmusi:

1. atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451ar līgumcenu bez PVN 11580,66 EUR;

2. atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Specializētā pārtika (bezglutēna pārtika)” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 554,95;

3. atzīt atklāta konkursa 3.daļā „Putnu gaļa un produkti” par uzvarētāju SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 2040,20 EUR;

4. atzīt atklāta konkursa 4.daļā „Cūkgaļa. Liellopu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti” par uzvarētāju SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 16757,55 EUR;

5. atzīt atklāta konkursa 5.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju L/s tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 3860,00 EUR;

6. atzīt atklāta konkursa 6.daļā „Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS “Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 25392,10 EUR;

7. atzīt atklāta konkursa 7.daļā „Zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 3337,75 EUR;

8. atzīt atklāta konkursa 8.daļā „Graudaugi, pākšaugi un to produkti” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 4274,44 EUR;

9. atzīt atklāta konkursa 9.daļā „Dārzeņi” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 2223,90 EUR;

10. atzīt atklāta konkursa 10.daļā „Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “Laki Fruit”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN 2203,30;

11. atzīt atklāta konkursa 11.daļā „Dienvidu reģionu augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 2018,50 EUR;

12. atzīt atklāta konkursa 12.daļā „Saldētie produkti” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 1616,55 EUR;

13. atzīt atklāta konkursa 13.daļā „Bakalejas preces, augu taukvielas un eļļas, ēdienu piedevas un dzērieni, pārstrādātie dārzeņi” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 12584,65 EUR.