Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/76.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016. plkst.10.00.

Nolikums_GND_2016_76.doc

pielik-76.zip

Buuvprojekti.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/76.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.decembrī nolēmusi:

1. atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Ceļa posma Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši, Jaunauziņas – Attīrīšanas pārbūve” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 48828,72 EUR;

2. atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi - Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 297494,52 EUR;

3. atzīt atklāta konkursa 3.daļā „Ceļa posma Mālukalns – Lejnieki” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 51571,79 EUR;

4. atzīt atklāta konkursa 4.daļā „Ceļa posma Pogupe – Medņi pārbūve” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 67069,07 EUR;

5. atzīt atklāta konkursa 5.daļā „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 188518,70 EUR;

6. atzīt atklāta konkursa 6.daļā „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji – Roznieki pārbūve” par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 133088,01 EUR.