Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/107/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.01.2017. plkst.10.00.

Nolikums_2016_107

1_pielikums_projektesanas_uzdevums

2_pielikums_konkursa_pieteikums

3_pielikums_pieredzes_saraksts

4_pielikums_specialistu_saraksts

5_pielikums_CV_forma

6_pielikums_informacija_par_apaksuznemejiem

7_pielikums_apaksuznemeja_forma

8_pielikums_finansu_piedavajums

9_pielikums_objekta_apsekosanas_veidlapa

10_pielikums_liguma_projekts

Invent_lieta

Zemes_gramata

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/107/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 3.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģ. Nr. 50003496771, ar līgumcenu bez PVN 51760,08 EUR.