Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.12.2015. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

stadions_iepirkums.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.

Grozijumi_nolikuma_Nr2.doc

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.12.2015. plkst.10.00.

Gajeju_barjeras_papildus_izmeri.jpg

Grozijumi_nolikuma_Nr3.doc

Nolikums_grozits.doc

 

Jautajumi_atbildes_17_11_2015.doc

Jautajums_atbilde_24_11_2015.doc

Jautajums_atbilde_30_11_2015.doc

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2015. plkst.11.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr6.doc

Nolikums_grozits_Nr6.doc

 

Jautajums_atbilde_02_12_2015.doc

Noradijumi_dabiga_zaliena_atjaunosanai.doc

Jautajums_atbilde_08_12_2015.doc

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 18.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Reaton, Ltd”, reģ. Nr. 40003015277, ar līgumcenu EUR 594213,44 bez PVN.