Pamatojums sarunu procedūrai - Pamatojums_sarunu_procedūrai_2016_57.pdf

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Programmas FasTracKids® Fundamentals licences iegāde un ikmēneša piekļuves nodrošināšana Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/57.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 26.jūlijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitā daļas 2.punktu un 24.panta pirmo daļu, nolēmusi uzaicināt noslēgt līgumu par programmas FasTracKids® Fundamentals licences iegādi un ikmēneša piekļuves nodrošināšanu Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādei pakalpojuma sniedzēju SIA „FasTrackids Latvia”, reģ.Nr.40103804027. Iepirkuma paredzamā līgumcena: 6550,00 EUR.

 

Ligums_FTK.pdf