Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde Gulbenes novada domei" , iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/34/KPFI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 21.jūlijam, pulksten 10:00.

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde Gulbenes novada domei ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/34/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 21.jūlijā nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.