Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana Stradu pagasta Stāķu katlu mājai".

Iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/1.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana Stradu pagasta Stāķu katlu mājai", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2014/1.

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 10.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS "KOMFORTS", reģ. Nr. 40003012105, ar līgumcenu bez PVN EUR 21572.00.

Lēmums