Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģ.nr.90000026013, "Akācijas", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Lizuma vidusskolai 2014.gadā".
Iepirkuma identifikācijas nr. GNLPP 2013/4.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026013, „Akācijas”, Lizuma pag., Gulbenes nov., 20.12.2013. pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Lizuma vidusskolai 2014.gadā” , ident.nr. GNLPP2013/4.

 

Saņemto piedāvājumu skaits - 10.

 

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar:

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Iepirkuma priekšmets

Piedāvātā līgumcena LVL

un EUR

(bez PVN)

SIA „Forevers”

Reģ.nr. 40003307535

Gaļa un gaļas izstrādājumi

4367.85 LVL

6214.89 EUR

SIA „Sanitex”

Reģ.nr.LV40003166842

Dārzeņi ,saknes

689.20 LVL

980.64 EUR

SIA „Lietas MD”

AUGĻU SERVISS

Reģ.nr. 40003592976

Svaigi augļi

419.00 LVL

596.18 EUR

SIA „KABULETI FRUIT”

Reģ.nr.40003959814

Saldētas ogas, sēnes, dārzeņi;

gaļas izstrādājumi un zivis

1200.90 LVL

1708.73 EUR

SIA „Sanitex”

Reģ.nr.LV40003166842

Piena produkti

1300.50 LVL

1850.44 EUR

SIA „Balvu maizīte”

Reģ.nr.42403031716

Maize un maizes izstrādājumi

1233.20 LVL

1747.00 EUR

SIA „Sanitex”

Reģ.nr.LV40003166842

Pārējie pārtikas produkti

2978.14 LVL

4237.51 EUR

 

Lēmumi

ligums_kabuleti.pdf

ligums_lietasMD.pdf

lig_balvu_maizite.pdf

lig_forevers.pdf

lig_sanitex.pdf