Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mazlietotu pasažieru autobusu iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/25.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.06.2014. plkst.10.00.

Nolikums

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_informacija_pretendentu_pieredzi.doc

3_pielikums_tehniska_specifikacija.docx

4_pielikums_finansu_piedavajums.doc

5_pielikums_Līguma_projekts.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mazlietotu pasažieru autobusu iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/25.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 20.jūnijā nolēmusi atzīt:
1. konkursa 2.daļā „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei"par uzvarētāju SIA "Formula Serviss", reģ. Nr. 50003245631, ar līgumcenu bez PVN EUR 25830,00;
2. konkursa 3.daļā „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei"par uzvarētāju SIA "Formula Serviss", reģ. Nr. 50003245631, ar līgumcenu bez PVN EUR 25830,00.

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mazlietotu pasažieru autobusu iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/25.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 2.jūlijā nolēmusi atzīt:
1. konkursa 1.daļā „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldei" par uzvarētāju IK Gints Segliņš, reģ. Nr. ATU 65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 21950,00;
2. konkursa 4.daļā „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldei"par uzvarētāju IK Gints Segliņš, reģ. Nr. ATU 65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 54900,00.

 

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, atkārtoti pieņēmusi  lēmumu iepirkumā „Mazlietotu pasažieru autobusu iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/25.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 25.septembrī nolēmusi atzīt:
1.  konkursa  2.daļā  „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei” par uzvarētāju IK Gints Segliņš, reģ. Nr. ATU 65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 33400,00;
2.  konkursa  3.daļā „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei”par uzvarētāju IK Gints Segliņš, reģ. Nr. ATU 65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 33400,00