Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģ.nr.90000025997, „Pagastnams" 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma ID nr. GNLPP – 2014/1.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000025997 , „Pagastnams” 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, ID Nr.GNLPP-2014/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 6.
Litenes pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „AKVARIUS”, reģ.nr. 40103031530, Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082, - piedāvātā līgumcena bez PVN ir 25 600,00 EUR.