Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/20.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Gulbenes novada domei ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/20.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Konfektes” atzīt par uzvarētāju SIA „E SIGMA”, reģ. Nr. 54603001911, ar līgumcenu bez PVN Ls 1680,60;

- 2.daļā „Minerālūdens” atzīt par uzvarētāju SIA „Sanitex Baltic Distribution”, reģ. Nr. 40003166842, ar līgumcenu bez PVN Ls 480,00;

- 3.daļā „Augļi un citi produkti” atzīt par uzvarētāju SIA „ARKA”, reģ. Nr. 44603001708, ar līgumcenu bez PVN Ls 1992,00;

- 4.daļā „Kafija” atzīt par uzvarētāju SIA „Sanitex Baltic Distribution”, reģ. Nr. 40003166842, ar līgumcenu bez PVN Ls 3185,20.

Lēmums