Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2013/4.

Nolikums.doc

6.pielikums_finansu piedavajums.docx

7.pielikums_kalendarais grafiks.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gadā", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2013/4.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi:

1. par iepirkuma priekšmeta 1.daļu „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gada ziemas sezonā" slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, vienotais reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, biroja adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, ar līgumcenu Ls 11684.28 (vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri lati un 28 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. par iepirkuma priekšmeta 2.daļu „Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gada vasaras sezonā" slēgt līgumu ar AS „Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, vienotais reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, biroja adrese Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, ar līgumcenu Ls 11474,73 (vienpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri lati un 73 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums

Līgums