Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde Gulbenes novada domes vajadzībām ", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/18.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.04.2014. plkst.10.00.

Instrukcija.doc

1_pielikums_pieteikums.doc

2_pielikums_informacija_pretendentu_pieredzi.doc

3_pielikums_tehniska_specifikācija.doc

4_pielikums_finansu_piedavajums.doc

5_pielikums_Līguma_projekts.doc

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mazlietotas vieglās automašīnas iegāde Gulbenes novada
domes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/18.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 7.maijā nolēmusi atzīt par
uzvarētāju Gintu Segliņu, reģ. Nr. ATU65339412, ar līgumcenu bez PVN EUR 23450,00.

Lēmums

Līgums