Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/16/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.05.2014. plkst.10.00.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/16/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 19.maijā nolēmusi:

- 1.daļā „Gulbenes pilsētas Zvaigžņu ielas seguma rekonstrukcija" atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 37300,30;

- 2.daļā „Gulbenes pilsētas Robežu ielas seguma rekonstrukcija" atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 297359,53;
- 3.daļā „Gulbenes pilsētas Dzelzceļa ielas stāvlaukuma seguma rekonstrukcija" atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate", reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 76208,64.