Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas
iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, uzaicina
iesniegt piedāvājumus iepirkumam „ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" būvuzraudzība".

Iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/2/ERAF.

Instrukcija

Tehniskais projekts apskatāms pie 2014.gada 8.aprīlī izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu
veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" ietvaros ".
Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/14/ERAF.

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026992, Rīgas ielā 11A, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, LV-4412, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta" būvuzraudzība". , iepirkuma identifikācijas Nr. LPP 2014/2/ERAF.

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2014.gada 6.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rifs-1/4", reģ. Nr. 40103432775, ar līgumcenu bez PVN EUR 1650,00.

Lēmums

Līgums