Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/12/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Tehniskā specifikācija

 pielikums_1_darba_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_specialistu_saraksts.doc

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_7_finansu_piedavajuma_forma.doc

pielikums_8_iepirkuma_liguma_projekts.doc

pielikums_9_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā” ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/12/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 10.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Siltumkomforts”, reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu bez PVN EUR 89806,22.

Lēmums

 

Ligums_Siltumkomforts.pdf

Ligums_Siltumkomforts_2.pdf