Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sociālās aprūpes centra izveidošana, 2.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/1.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.02.2014. plkst.10.00.

Nolikums.doc

pielikums_1_darbu_apjomi.xlsx

pielikums_2_pieteikums_dalibai_konkursa.doc

pielikums_3_buvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_specialistu_saraksts.doc

pielikums_5_kvalifikacijas_un_darba_pieredze.doc

pielikums_6_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_7_tehniska_piedavajuma_sagatavosanas_vadlinijas.doc

pielikums_8_finansu_piedavajuma_vadlinijas.doc

pielikums_9_iepirkuma_liguma_projekts.doc

pielikums_10_kalendarais_un_naudas_plusmas_grafiks.xls

pielikums_11_finansu_piedavajuma_kopsavilkuma_forma.doc

pielikums_12_1_izpildito_darbu_akts.xls

pielikums_12_akts.doc

pielikums_13_buvdarbu_pienemsanas_nodosanas_akts.doc

Tehniskā dokumentācija Siltais 2.kārta.zip

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Sociālās aprūpes centra izveidošana, 2.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2014/1, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.03.2014. plkst.10.00.

Grozijumi_nolikuma_Nr.2

Nolikums_ar_grozijumiem_Nr.2

pielikums_1_darbu_apjomi_ar_grozijumiem_Nr.2

BK-2.i

BK-3i

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sociālās aprūpes centra izveidošana, 2.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/1.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 7.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Vidzemes Būvnieks", reģ.Nr.43203003526, ar līgumcenu bez PVN EUR 175950,19.