Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „23 personu grupas transportēšana maršrutā lidosta „Rīga" - Margam Discovery Centre (Lielbritānija) – lidosta „Rīga" un ceļojuma apdrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.02.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

 Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „23 personu grupas transportēšana maršrutā lidosta „Rīga” - Margam Discovery Centre (Lielbritānija) – lidosta „Rīga” un ceļojuma apdrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/4.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Averoja”, reģ. Nr. 40003305784, ar līgumcenu bez PVN EUR 7868,01 (septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro, 01 cents).

Lemums_2014_4.pdf