Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2014/1.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.01.2014. plkst.11.00.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pag., Gulbenes nov., LV-4421, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam", iepirkuma identifikācijas Nr. GNLPP -2014/1.

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA "Aurava”, reģ. Nr. 44103044353, ar līgumcenu bez PVN EUR 6564,00.