Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam ". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/1.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.01.2014. plkst.11.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam",

iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2014/1.

Saņemto piedāvājumu skaits 13.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:

1. SIA „Vārpiņas", reģ.Nr.44603001036, par summu euro13630,- bez PVN.

2. SIA „Aurava", reģ.Nr.44103044353, par summu euro 13630,- bez PVN.

3. Guna Irbe par summu euro 1850,- bez PVN.

4. Ainārs Irbe par summu euro 925,- bez PVN.

5. Edvīns Sirmacis par summu euro 1850,- bez PVN.