Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Tranzītielu rekonstrukcijas 4. kārtas – Rīgas ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz Brīvības ielai un satiksmes uzlabošanas Blaumaņa un Rīgas ielas krustojumā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/34/ERAF.

Instrukcija_Rīgas_ielas_projekts.docx

geologija.pdf

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 8.novembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.