Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2013./2014. gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2013/4.

Instrukcija_partikai_Daukstes.doc

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.13, 16.07.2013.
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Daukstes pamatskolai 2013./2014. gadā", Identifikācijas nr. GNGPP 2013 /4.
Saņemto piedāvājumu skaits 8.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumus:
1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi " ar SIA „Madonas patērētāju biedrība" reģ.Nr. 50003062451, par summu LVL 593,- bez PVN.
2.daļā „Piena produkti" ar AS „Rankas piens" reģ.Nr. 44603001356, par summu LVL 1024,25 bez PVN.
3.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi" ar SIA "Rēzeknes gaļas kombināts ", reģ.Nr.42403012397 , par summu LVL 1464,05 bez PVN.
4.daļā „Zivis" ar SIA „Kabuleti Fruit" , reģ. Nr. 40003959814 par summu LVL 596 bez PVN.
5.daļā „Dārzeņi, saknes" ar SIA „Kabuleti Fruit ", reģ.Nr.40003959814 , par summu LVL 377 bez PVN.
6.daļā „Augļi" ar SIA „Kabuleti Fruit ", reģ.Nr.40003959814 , par summu LVL 177,1 bez PVN.
7.daļā „Pārējie pārtikas produkti" ar SIA „Futurus Food" , reģ. Nr. 40003348586, par summu LVL 393,76 bez PVN.
8.daļā „Konservi" ar SIA „Futurus Food" , reģ. Nr. 40003348586, par summu LVL 79,20 bez PVN.
9.daļā „Ēdienu piedevas" ar SIA „Kabuleti Fruit ", reģ.Nr.40003959814 , par summu LVL 381,5 bez PVN.