Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Dzelzceļa ielas stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/35/ERAF.

Instrukcija_Dzelzcela_ielas_projekts.docx

LDZ tehniskie noteikumi.pdf

 

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 8.novembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu.