Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai, Beļavas pirmsskolas izglītības iestādei 2013.gadā".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP- 2012/49

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai, Beļavas pirmsskolas izglītības iestādei 2013.gadā

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada K.Valdemāra pamatskolai, Beļavas pirmsskolas izglītības iestādei 2013.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP- 2012/49.

Beļavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2012.gada 15.novembrī nolēmusi:

- 1.daļā „Gaļas un gaļas izstrādājumi" atzīt par uzvarētāju SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne", Reģ.Nr.40003113629, ar līgumcenu bez PVN Ls 2289,26;

- 2.daļā „Dārzeņi, saknes" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", Reģ.nr.40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 925,80;

- 3.daļā „Svaigu augļu, ogu piegāde" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", Reģ.nr.40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 1595,40;

- 4.daļā „Saldētas ogas, dārzeņi, gaļas izstrādājumi; zivs, zivju izstrādājumi" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", Reģ.nr.40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 1163,90;

- 5.daļā „Piena produkti" atzīt par uzvarētāju A/S "Tukuma piens", Reģ.Nr.40003294211, ar līgumcenu bez PVN Ls 2102,70;

- 6.daļā „Maize un maizes izstrādājumi" atzīt par uzvarētāju SIA "Balvu maizīte", Reģ Nr. 42403031716, ar līgumcenu bez PVN Ls 665,82;

- 7.daļā „Pārējie pārtikas produkti" atzīt par uzvarētāju SIA „Futurus Food", Reģ.40003348586, ar līgumcenu bez PVN Ls 1580,88.