Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena produktu piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai 2013./2014. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. GNGPP 2013/4.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Sēdes protokols Nr.2 no 26.08.2013.

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011817, „Pagastnams”, Galgauska, Gulbenes nov. pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Piena produktu piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas pamatskolai 2013./2014.mācību gadā”. , Identifikācijas nr. GNGPP 2013 / 4.

Saņemto piedāvājumu skaits 1.
Galgauskas pagasta pārvalde pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar A/S „Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, adrese: Rankas pag. Gulbenes nov. LV-4416, par summu LVL 1088,42,- bez PVN, ar PVN 1316,99.