Paziņojums par iepirkumi

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolai, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei".

Iepirkuma identifikācijas Nr. GN SPP -2013/4.

Nolikums_partika.docx

1.pielikums_Pieteikums.docx

2.pielikums_Tehn.specifikācija.docx

3.pielikums_Fin.piedāvājums.docx

4.pielikums_Līguma projekts.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu pamatskolai, Stāķu pirmsskolas izglītības iestādei". Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP-2013/4.

Gulbenes novada domes iepirkuma komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi" atzīt par uzvarētāju SIA „Madonas patērētāju biedrība", reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN Ls 1029.80;

-2.daļā „Bakaleja" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 3882.90;

- 3.daļā „Svaiga gaļa, svaigas gaļas produkti" atzīt par uzvarētāju SIA „Rēzeknes gaļas kombināts", reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN Ls 5079.30;

- 4.daļā „Piens un piena produkti" atzīt par uzvarētāju SIA „Sanitex Baltic Distribution", reģ. Nr. 3482.30, ar līgumcenu bez PVN Ls 17663,39;

- 5.daļā „Kartupeļi" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 1092.00;

- 6.daļā „Dārzeņi" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 896.63;

- 7.daļā „Augļi, ogas" atzīt par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 495.45;

- 8.daļā „Zivis un zivju produkti" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 636.05;

- 9.daļā „Saldētas ogas" par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit", reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN Ls 336.00.