Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000017472, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm". Iepirkuma identifikācijas Nr.GNGPP-2013/2.

Nolikums

4.pielikums_tehniskas specifikacijas.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Telpu tīrīšanas līdzekļu, uzkopšanas inventāra, higiēnas un citu saimniecības preču piegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei un tās pārraudzībā nodotajām iestādēm”, iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2013/2.

Saņemto piedāvājumu skaits –2.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „3 OZOLIŅI”, reģistrācijas Nr.44103048552, juridiskā adrese Brīvības iela 97A, „Svelberģis”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4401, ar līgumcenu Ls 18179,24 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi lati un 24 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums