Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, adrese „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Druvienas pagasta administratīvās ēkas tualešu vienkāršotā renovācija". Iepirkuma identifikācijas numurs GNDPP 2013/3

Nolikums

Specifikācija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Druvienas pagasta administratīvās ēkas tualešu vienkāršotā renovācija "
Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2013/3
Saņemto piedāvājumu skaits 3.
Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Vidzemes būvnieks", reģ. Nr. 43203003526, par summu LVL 6912.28 (seši tūkstoši deviņi simti divpadsmit lati) bez PVN, 21% PVN LVL 1451,58 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens lats 58 santīmi), kopā LVL 8363,86 .