Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Sporta inventāra piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/12.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Sporta inventāra piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/12.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija nolēmusi:

- 1.daļā „Sporta inventāra piegāde Rankas pamatskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „LĀSA-100", reģ. Nr. 40103149247, ar līgumcenu bez PVN Ls 2208,20;

- 2.daļā „Sporta inventāra piegāde Daukstes pamatskolai" atzīt par uzvarētāju SIA „RANTZOWS SPORT", reģ. Nr. 40003528045, ar līgumcenu bez PVN Ls 2272,92;

- pārtraukt iepirkumu 3.daļā „Sporta inventāra piegāde Gulbenes sporta centram", jo iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijas izvirzītajām prasībām.

Lēmums

 

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA projekta iesnieguma noraidīšanu.

Lēmums