Drukāt

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mobilā pacēlāja piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/15.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mobilā pacēlāja piegāde". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/15.
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par SIA „TEHNOVERS" ar līgumcenu bez PVN Ls 2772,00.

Lēmums

 

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA projekta iesnieguma noraidīšanu.

Lēmums