Paziņojums par iepirkumu

Litenes pagasta pārvalde izsludina iepirkumu "Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei, Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes Litenes bērnu patversmei".

Nolikums

Paziņojums par noslēgtajiem līgumiem

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Reģ. Nr.90000025997 „ Pagastnams" – 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads ir noslēgusi līgumus iepirkumam „Pārtikas produktu piegāde Gulbenes novada Litenes pirmsskolas izglītības iestādei, Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes Litenes bērnu patversmei", identifikācijas Nr. GNLPP 2013/5 " ar sekojošiem pretendentiem:

1) SIA „Rēzeknes gaļas kombināts", NMR kods 42403012397, Rīgas iela 22,
Rēzekne, iepirkuma 1.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi", līgumcena bez PVN ir
Ls 3119,00;

 

2) SIA „ Kabuleti Fruit", NMR kods 40003959814, Lubānas iela 82, Rīga, 2.
iepirkuma daļā „Dārzeņi, saknes", līgumcena bez PVN ir Ls 813,75;

 

iepirkuma 3.daļā „Svaigi augļi, ogas", līgumcena bez PVN ir Ls 291,10;

 

iepirkuma 4.daļā „Saldētās ogas, dārzeņi, gaļas izstrādājumi, zivis, zivju
izstrādājumi", līgumcena bez PVN ir Ls 346,80;

 

3) SIA „Balvu maizīte", NMR kods 42403031716, Liepu iela 3, Balvi,
iepirkuma 6.daļā „Maize un maizes izstrādājumi", līgumcena bez PVN ir Ls
581,00;

 

4) A/S „ Tukuma piens" NMR kods 40003294211, Jelgavas iela 7, Tukums, 5.
iepirkuma daļā „Piena produkti", līgumcena bez PVN ir Ls 2598,30;

 

5) SIA „ Sanitex Baltic Distributions", NMr kods 40003166842, Vienības
gatve 109, Rīga , iepirkuma 7.daļā „Pārējie pārtikas produkti", līgumcena
bez PVN ir Ls 1227,20.

 

Saņemto piedāvājumu skaits 9 .

 

Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā ievietots
30.05.2013. plkst 15:00. Līgumi ar uzvarētājiem par produktu piegādēm
noslēgti 28.05.2013