Iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā" ietvaros" identifikācijas numurs Nr GN LPP-2013/1/ ERAF.

IUB mājas lapā paziņojums par plānoto iepirkumu aizpildīts 12.02.2013. plkst 12:00.

Instrukcija

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Reģ. Nr.90000025997 „ Pagastnams" – 1, Litenes pagasts, Gulbenes novads ir noslēgusi līgumu : Iepirkuma līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā" ietvaros, Nr. LI/9-18/13/44, , identifikācijas Nr. LPP-2013/1/ ERAF , ar SIA „ LL Premium Designs" , reģistrācijas Nr.40003347364. Līgumcena Ls 6112.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Saņemto piedāvājumu skaits 4

Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu IUB mājas lapā ievietots 01.03.2013. plkst 15:00. Līgums ar uzvarētāju par pakalpojumu noslēgts 27.02.2013.

Pieņemtais lēmums