Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/07.

Nolikums

pielikums_1_darbu_apjomi.xls

pielikums_2_pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc

pielikums_3_būvdarbu_saraksts.doc

pielikums_4_kvalifikacijas_un_darba_pieredzes_apraksta_forma.doc

pielikums_5_apaksuznemeja_forma.doc

pielikums_6_finansu_piedavajuma_forma.doc

pielikums_7_liguma_projekts.doc

Tehniskais projekts

Titullapa-Model.pdf

UKT plaans-Model.pdf

ŪKT mezgli-Model.pdf

K1 garenprofili-Model.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/07.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE" ar līgumcenu bez PVN Ls 26217,66.

Lēmums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Blaumaņa ielā, Gulbenē". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/07.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 11.martā nolēmusi pārtraukt iepirkumu.

Lēmums