Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā” ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2013/2/ERAF.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. LV 90000017434, Dārza ielā 10, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā"ietvaros". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2013/2/ERAF. Protokols Nr.5 no 04.02.2013.
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, jo konstatētas neprecizitātes iepirkumu dokumentos, nepieciešamas būtiskas izmaiņas.